ّ دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
تنها مرجع قانونی بر اساس مصوبه شماره /12062ت 42939ه- مورخ 1391/01/28 و مصوبات اصلاحی هیات محترم وزیران

آموزش و آزمون

فروشگاه

آزمون جامع آزمایشی

خدمات مشاوره(به زودی)

خدمات مالیاتی(به زودی)

آموزش مالیاتی

چرا آموزش مالیات و یادگیری مباحث مالیاتی با اهمیت است؟

یکی از چالش های اصلی مودیان مالیاتی و حسابداران انجام تکالیف مالیاتی و نظارت به حسن انجام این امور است. چالش های مختلفی از جمله تشکیل پرونده، تحریر دفاتر، تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده و عملکرد، گزارشات فصلی و … آموزش مالیات، سرمایه‌گذاری بلند مدتی است که از جرائم مالیاتی احتمالی سال‌های آتی جلوگیری میکند و موجب اطمینان خاطر برای هر شخص مشمول مالیات میشود.

بازار مالیاتی بسیار داغ است البته برای افرادی که می‌توانند انتظارات دارندگان کسب و کارها و فعالان اقتصادی را حل کنند.

دوره های آموزشی

مالیاتیقوانین مالیات بر ارزش افزوده و پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

هزینه دوره و آزمون : 0 تومان

هزینه آزمون :0 تومان

مدت زمان اعتبار دوره :20 روز


دوره مالیات بر ارزش افزوده

هزینه دوره و آزمون : 500000 تومان

هزینه آزمون :200000 تومان

مدت زمان اعتبار دوره :20 روز


دوره مالیات بر املاک و مستغلات

هزینه دوره و آزمون : 500000 تومان

هزینه آزمون :200000 تومان

مدت زمان اعتبار دوره :20 روز


دوره مالیات بر مشاغل و حقوق

هزینه دوره و آزمون : 500000 تومان

هزینه آزمون :200000 تومان

مدت زمان اعتبار دوره :20 روز


دوره مالیات بر اشخاص حقوقی

هزینه دوره و آزمون : 500000 تومان

هزینه آزمون :200000 تومان

مدت زمان اعتبار دوره :20 روز